Lambang Daerah

Logo Kabupaten Bintan

Logo Kabupaten Bintan

  • Lingkaran tali bersimpul lima berwarna coklat kekuning-kuningan melambangkan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Pancasila.
  • Kolek berwarna kuning emas dan layar putih, mengandung arti penghidupan dan darah pelaut penduduk Kepulauan Riau.
  • Gelombang tiga lapis berwarna putih, melambangkan geografis Kepulauan Riau.
  • Cerana berwarna kuning kemerah-merahan, melukiskan adat-istiadat dan keramah-tamahan penduduknya.
  • Huruf Arab “Alif” dan “Ya” berwarna hitam, melambang-kan Bahasa Melayu Riau sumber utama Bahasa Indonesia.
  • Mayang kelapa berwarna hijau kekuning-kuningan mengandung arti sumber kehidupan dan harapan dimasa depan.
  • Selendang berwarna kuning emas bertulis semboyan : “Tak Berganjak Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing” mengandung makna kebesaran jiwa, kemuliaan dan semangat yang tak tergoyahkan serta semangat kebersamaan untuk membangun.

Tinggalkan komentar Anda

Your email address will not be published.