Lambang Daerah


Logo Kabupaten Bintan


  • Lingkaran tali bersimpul lima berwarna coklat kekuning-kuningan melambangkan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Pancasila.
  • Kolek berwarna kuning emas dan layar putih, mengandung arti penghidupan dan darah pelaut penduduk Kepulauan Riau.
  • Gelombang tiga lapis berwarna putih, melambangkan geografis Kepulauan Riau.
  • Cerana berwarna kuning kemerah-merahan, melukiskan adat-istiadat dan keramah-tamahan penduduknya.
  • Huruf Arab “Alif” dan “Ya” berwarna hitam, melambang-kan Bahasa Melayu Riau sumber utama Bahasa Indonesia.
  • Mayang kelapa berwarna hijau kekuning-kuningan mengandung arti sumber kehidupan dan harapan dimasa depan.
  • Selendang berwarna kuning emas bertulis semboyan : “Tak Berganjak Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing” mengandung makna kebesaran jiwa, kemuliaan dan semangat yang tak tergoyahkan serta semangat kebersamaan untuk membangun.